• 0 212 901 0 212
Sipariş Yönetimi
Sipariş Sürecinin Takibi

Sipariş formu oluşturulduktan sonra hangi aşamada olduğu MYSOFT CRM tarafından raporlanarak ilgili birimlere mail ya da bildirimlerle bilgilendirme yapılır. Size özel rapor tasarımları ile sipariş aşamaları ve süreçleri takip edilir.

Sipariş Süreci

Siparişlerinizin oluştuğu andan ürünlerin teslimatına kadarki süreçlerinizin takibi ve yönetimini sağlayan MYSOFT CRM Sipariş Modülü ile ister kazanılan teklifleri isterseniz firma ürün taleplerini siparişe dönüştürebilirsiniz.

Sipariş Girişi: Firmalardan alınan talepleri sipariş formuna hem mobil hem web uygulaması üzerinden girebilirsiniz. Stoktaki ürünleri listeler, kod veya ürün adından aratabilir ve çok pratik bir şekilde sipariş oluşturursunuz.

Teklifin Siparişe Dönmesi: MYSOFT CRM üzerinden verilen tekliflerde durum bilgisi bulunmaktadır. Kazanılan teklifleri anında manuel ya da otomatik olarak siparişe dönüştürerek listeleyebilirsiniz. Aynı zamanda size özel olarak tasarlanan sipariş forumunun çıktısını MYSOFT CRM’den alabilirsiniz.

İlgili Birimlerle Paylaşım

MYSOFT CRM manuel ya da otomatik olarak ilgili birimlere oluşturulan sipariş formunu iletir ve sipariş formu için alınacak aksiyonlar ile ilgili görev atar. Örneğin eğer fatura kesilecek ve irsaliye hazırlanacaksa teklif formu onaylandıktan sonra muhasebeye görev açılır ve servis formu üzerindeki bilgiler doğrultusunda muhasebe faturasını keser ya da muhasebe uygulamalarına yapılacak entegrasyon ile sonuçlanan siparişlerin otomatik olarak faturalandırılması sağlanabilir. Bu süreç tamamlandığında teklifi oluşturan personele faturanın kesilerek firma ile paylaşıldığına dair bildirim gider.

Talebi karşılayacak ürün miktarı yeterli değil ise ürünün tedarikçisinden satınalma yapılabilmesi için tedarik yönetim modülüne yönlendirilir. Sipariş eğer tedarik edilecekse satınalma birimine ilgili ürün tedarikçi bilgileri ile görev açılır. Aynı süreç üretilmesi gereken ürünler için de geçerlidir. İhtiyaç olan ürünler ile ilgili üretim birimine görev açılır.

MYSOFT CRM Sipariş Modülünün Faydaları

  1. Tekliflerin siparişe dönüştürülmesini anlık olarak yapar ve online takip edersiniz.
  2. Siparişlerinizi kayıt altına alır ve listelersiniz.
  3. Siparişlerinizi özelliklerine göre filtreler ve hızlı bir şekilde ulaşırsınız.
  4. Teslimat performansınızı arttırır ve hızlandırırsınız.
  5. Sipariş ile tedarik süreçlerinizi takip ederek stok maliyetlerini azaltırsınız.
  6. Tedarikçi ilişkilerini geliştirir ve koodinasyonu geliştirirsiniz.
  7. Müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek ürün gönderim süreçlerinizin kısaltır, rekabet avantajınızı arttırırsınız.
  8. Sipariş hacmini geliştirerek karlılığınızı ve pazarınızı büyütmenizi sağlar.