• 0 212 901 0 212

Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak müşteri elde tutma oranınızı arttırdığı gibi yeni müşteri kazanımında da etkin rol oynamaktadır.

Firmaların kendilerini geliştirme amacı ile hem ürünleri hem de şirket yapıları ile ilgili eksiklikleri görmenin en önemli yöntemlerinden biri anket çalışmalarıdır. MYSOFT CRM üzerinde yer alan gelişmiş anket yapıları ile ürün ve servisleriniz hakkında müşterilerin fikirlerini kayıt altına alabilirsiniz.

Günümüzde firma performansları çalışan memnuniyeti ile doğru oranda artmaktadır. Çalışanların mutlu oldukları şirkette daha uzun sürelerde ve daha yüksek verimlilikte çalıştıkları kaçınılmaz bir gerçektir. Peki çalışanlarınızın şirketinizde ne kadar mutlu olduğunu biliyor musunuz? Şirketinizde nelerden memnun olduklarını? Ya da ürünleriniz ile ilgili firma çalışanlarınızın bilgi seviyesini ölçebiliyor musunuz?

Gelişmiş raporlama sistemi ile anket sonuçları en doğru şekilde raporlanır. Dönemsel olarak yapılan anketler ve anket sonuçlarının raporlanması ile çıkan analizler sonucunda firmanızın sürekli gelişimi için aksiyon planları oluşturabilirsiniz.

MYSOFT CRM ile firma çalışanların da bilgi seviyelerini ve şirket içerisindeki memnuniyetlerini ölçme amaçlı anketler düzenleyebilirsiniz.

ANKET VE FORM YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Anket hem Web’den hem mobilden yapılabilmektedir. Bu şekilde istenilen her yerden her an anket çalışması yapılabilir. Örneğin saha yöneticileriniz firma ziyaretindeyken anketi yapabilirler.

Anket içerikleri tek seçenekli (Evet/Hayır), çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular şeklinde oluşturulabilir.

Farklı müşteri segmentleri ve şirket içi departmanlar için farklı içerikli anketler ve denetleme formları atayabilirsiniz.

Anketleri dönemsel Cari üzerinden manuel ve otomatik bir şekilde ilgili kişiye gönderilecek şekilde planlayabilirsiniz. Müşterinizin portalda sistem üzerinden doldurduğu formları ilgili cari altında kayıt altında alırsınız.

MYSOFT CRM in etkin raporlama sistemi ile anket sonuçları istediğiniz şekilde raporlanır; size analiz ederek gelişim planınızı yapmak kalır.

Anket Yönetimi