KVKK ve ETK Açık Rızalarınızı, SMS veya E-Posta kullanarak Mysoft Onay Yönetim Sistemi ile Kolayca Alabilirsiniz!

blank

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu‘nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun amacı cezalandırmaktan öte farkındalık yaratarak veri güvenliğini sağlamaktır. KVKK gerek kamu, gerekse özel kurumlar verisini işledikleri kişilerin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere haklarını zedeleyebilecek bilgileri kendi sistemlerine kayıt ederek, bu bilgileri 3. şahıslarla, veri sahibinin bilgisi ve onayı olmadan paylaşmayı engellemeyi amaçlamaktadır.

Özetle KVKK, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenleyerek veri işlemeyi disiplin altına almayı amaçlamaktadır. Kişilerin mahremiyetini koruyarak, veri güvenliğini sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ŞARTI

95/46 sayılı Avrupa Birliği Direktifine göre Açık Rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde açıklanabilir.
Anayasa’nın 20. maddesinin 3. Fıkrasında Kişisel Verilerin ancak kanunda ön görülen hallerde veya kişinin Açık Rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Avrupa Birliği’nde yalnızca Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için Açık Rıza aranmaktayken, ülkemizde Genel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi için de Açık Rıza mecburiyeti bulunmaktadır.

TİCARİ İLETİ GÖNDERİMLERİNİZDE ONAY ŞARTI

Bununla birlikte Ticaret Bakanlığının 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Sesli Arama, E-Posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmak zorundadırlar. Yalnızca onay yönetim sistemleri üzerinden açık rızaları alınan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya ait olacaktır. İleti Yönetim Sistemi için alınan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 gün (iş günü) içinde İleti Yönetim Sistemine kaydedilmek zorundadır. 3 gün içerisinde İleti Yönetim Sistemine kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacaktır.

Mysoft KVKK ve ETK Onay Yönetim Sistemi

Mysoft KVKK ve ETK Onay Yönetim Sistemi ile bu onaylar artık SMS ve E-Posta aracılığıyla hızlı bir şekilde alınabilecektir. Tek yapmanız gereken hangi müşterilerinizden onay alacağınızı seçmek. Geri kalan tüm süreçlerinizi Mysoft çözüyor. Mysoft CRM’e tam entegre çalışan onay sistemi ile CRM’de sakladığınız veriler için KVKK ve Ticari İleti gönderebilmek için kullanacağınız İYS onaylarını kolaylıkla alabileceksiniz. Onay SMS’leri veya E-Posta’ları CRM üzerinden gönderilmekte ve ilgili onay veya ret bilgileri otomatik olarak yine müşteri kartlarına kayıt edilmektedir. Mysoft CRM – Mysoft İYS Portal tam entegrasyonu ile İYS için alınan veriler İYS Portalına iletilmekte, aynı şekilde İYS Portalından gelen onay/ret bilgileri yine Mysoft İYS Portalı üzerinden CRM’de bulunan ilgili müşterilerin verilerine kayıt edilmektedir.

Mysoft Onay Yönetim Sisteminin Özellikleri

  • Mysoft CRM üzerinden ETK ve KVKK onayları için SMS ve E-Posta gönderimi yapabilirsiniz.
  • Gönderilen SMS ve E-Posta içerikleri dinamik olarak kullanılmak üzere yapılandırılmıştır.
  • Müşterilerinize göndermek istediğiniz içerikleri CRM üzerinden editör aracılığı ile oluşturabilirsiniz.
  • Gönderilen SMS ve E-Posta ile ayrıca bir link gönderilerek müşterilerinizin KVKK için oluşturacağınız açık rıza metnine ulaşması sağlanmaktadır.
  • Onaylanan SMS / E-Posta ile veriler CRM’de bulunan müşterinin kaydı ile eşleştirilmektedir.
  • Verilen izin türüne bağlı olarak müşteri kartı üzerinde gerekli alanlar otomatik olarak işaretlenmektedir.
  • Alınan onaylar, tarih ve müşteri bazında veri tabanı üzerinde ispat için kayıt altına alınmaktadır.
  • Mysoft CRM – Mysoft İYS Portal Entegrasyonu ile İYS onayları otomatik ve anlık olarak İYS Portalına aktarılmakta ve kayıt edilmektedir.
  • İYS Portalı üzerinden verilen onay ve ret bilgileri ise yine entegrasyon ile anlık olarak Mysoft CRM’e gönderilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
  • Onay kayıtlarınıza dilediğiniz zaman dilediğiniz tarih aralığı ve müşteriler için ulaşabilirsiniz.
blank