Yapılan araştırmalar, satış ve pazarlama ekiplerinin % 25 ‘inin satış büyümesini belirleyen doğru CRM stratejisine sahip olmadıkları için firmalarının potansiyel müşteri dönüşüm oranlarını bilmediğini ortaya koydu. (Kaynak: Informatica BtoB Report)

Öte yandan, Software Advice tarafından yapılan yakın tarihli bir anket ile, süreç yönetimleri için doğru uyarlanmış bir  CRM yazılımı kullanan şirketlerin % 74’ünün anlık müşteri verilerine erişimlerinin kolaylaştığını, potansiyel müşteri dönüşümünü oranlarının ve satışlarının arttığını görmekteyiz.

Eğer kullanmış olduğunuz CRM sizin satış performansınızı arttırmıyorsa dikkat etmeniz gereken 5 konu şu şekilde:

Kullandığınız CRM Çok Karmaşık ve Bakımı Çok Pahalı ise

Firmalar genellikle başarılı büyük şirketlerle rekabet edebilmek için o şirketlerin kullandıkları CRM yazılımlarını alma yoluna gidebiliyorlar.

Bu popüler CRM’lerin karmaşık tasarımları nedeniyle firmaya uyarlanması çok zor olabiliyor ve bu nedenle her tür ve ölçekteki şirket için ideal olmayabiliyor.

Bu tarz CRM yazılımlarının şirket içerisinde kullanıma alınması genelde çok maliyetli olabiliyor ve uzun zaman alabiliyor. Personeli eğitim maliyetinin yanında uygulamanın uyarlanması ve entegrasyonu için de yazılımın 3.parti bir iş ortağından danışmanlık almanız gerekebiliyor.

Belirli bir standartı olan bu tarz bir CRM yazılımı kullanmaya başladığınızda yanlış yapılandırma ve ekiplerin efektif olarak kullanamama ihtimali çok yüksek.

CRM yazılımının size göre uyarlanması ve entegrasyonu basit ve başından itibaren kullanımı kolay olmalıdır.

Kullandığınız CRM Programı özelleştirdikten sonra bile hala size sorun çıkarmaya devam ediyorsa ve çalışanlarınız belirli görevlerin nasıl yapılacağı konusunda sürekli yardım istemek zorundaysa, çok daha basit bir CRM çözümü arama zamanınız gelmiş olabilir.

CRM Yazılımlarını Etkin Bir Şekilde Kullanamıyorsanız

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 11 ve üzeri çalışanı olan firmalarda CRM Yazılım kullanımı büyük bir istek ve özveri ile başlıyor ama takip eden aylarda ekiplerin kullanım oranları gittikçe düşüyor.

Çoğu zaman, satış ekipleri sürekli olarak müşteri bilgilerini güncellemek zorunda kalmayı yorucu buldukları için CRM’leri kullanmayı tamamen bırakabiliyorlar. Satış uzmanları genellikle CRM’lere veri girmenin fırsatları takip etmekten daha fazla zaman aldığından şikayet etmekteler.

CRM’ler, satış ekiplerinizin data girişi konusunda çok fazla zaman harcamayacakları şekilde dizayn edilmeli. Bu konuda veri girişini kolaylaştıran CRM uygulaması kapsamındaki linguistik araçları kullanılabilir veya entegrasyona açık bir CRM’e geçerek veri kaynaklarından otomatik data çekimini sağlayabilirsiniz.

SAAS (Software as a service) olarak firmaların kendi serverlarına kurulu CRM kullanımları şu an 42 Milyar Dolar ile toplam kullanımın %75 ini oluşturuyor ama bu oran giderek düşüyor.

Satış Hedeflerinizi Belirlemede Kapsayıcı Bir Stratejiniz Yoksa

CRM kullanılarak belirli satış hedeflerine sahip kapsayıcı bir strateji oluşturmak satış ve pazarlama ekiplerinin birlikte ve yakın bir şekilde çalışması kritik öneme sahip. Bu kapsamda satış süreçlerinin belirlenmesi ve potansiyel müşterilerin satışa dönüş oranlarının hedeflenebilir olması gerekmekte.

Şirketler çoğu zaman, bunun gibi ölçümleri izlemek için net bir stratejiye veya sisteme sahip değiller. Ellerindeki CRM yazılımlarını da ağırlıklı olarak kontak ve aktivite yönetim sistemi olarak kullanmaktalar.

Önceden tanımlanmış hedefleriniz ve takip edecek bir hedef gerçekleştirme yapınız yoksa, CRM uygulamanızın satış performansındaki ilerleyişinize genel bakış sağlayan temel özelliklerinden birini kullanmıyorsunuz demektir.

Satışlardaki artışı devamlı hale getirmek için ölçülebilir bir hedef yapısı oluşturun. Hedeflerin hangi satış kriterleri ile alakalı olacağını belirleyin. Hem satış hem pazarlama ekiplerinin bu süreçleri ortak bir platform olan CRM yazılımı üzerinden takip etmesini ve koordine olmasını sağlayın.

Masaüstü CRM Kullanıyorsanız

Masaüstü CRM Uygulamaları, kullanılan alt yapı olarak eski teknolojilerdir ve işletmelerin sıklıkla kullandığı farklı araçlarla entegre olma ve farklı verileri aktarmada çok yetersiz kalmaktadırlar.

Bugünlerde birçok şirketin kullandığı daha iyi bir çözüm, düzenli olarak kullandığınız araçlara çok daha verimli bir şekilde entegre olma olanağı sağladığı için tamamen entegre bulut tabanlı CRM uygulamalarıdır.

2014 yılında, işletmelerin yalnızca % 12’si bulut tabanlı CRM kullanırken 2020 de bu sayı% 87’ye çıktı ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Tam entegre bulut tabanlı CRM Programları firmalara oldukça büyük faydalar sağlıyor. Ekibinizdeki herkesin önemli bilgilere her yerden kolayca erişmesine, farklı programlardan veri aktarmasına ve verileri diğer kaynaklardan otomatik olarak güncellemesine imkan tanır.

Tüm bunlarla daha hızlı bir iş akışına ve her zaman güncel satış ve iletişim bilgilerine ulaşabilme yetkinliğine sahip olursunuz.

Düşük Veri Kalitesiyle Çalışıyorsanız

Veri aktarım, entegrasyon ve yönetim, iyi çalışan bir CRM için kritiktir. Verileriniz doğru şekilde tekilleştirilmemişse veya güncel bilgiler içermiyorsa varsa, satış ekibiniz, cevapsız takip randevuları veya yanlış iletişim bilgileri gibi problemler nedeni ile potansiyel müşterileri kaybedecektir.

Bu nedenle, çift kayıtları temizlemek, iletişim bilgilerini güncellemek ve içeriği standartlaştırmak için birisinin CRM sisteminizdeki verileri düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Veri hataları, CRM sistemleriyle ilgili en büyük sorunlardan biridir ancak CRM yazılımlarının doğru raporlama ve otomatik düzenleme özelikleri ile çok hızlı bir şekilde çözülebilir.

Mysoft CRM'in Sade ve Esnek Yapısı ile Satışlarınızı Arttırın

Burada, CRM Programınızın satışlarınızı artırmaya yardımcı olmamasının olası nedenlerinden birkaçını vurguladık. Bu faktörlerden herhangi birinden şikayetçiyseniz, şimdi harekete geçme zamanı.

İyileştirme için bir plan oluşturun veya şirketinizin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlanmış bir CRM çözümüne geçin. CRM, satışları artırmanıza yardımcı olmak için çok önemli bir yazılım, ancak aynı zamanda en büyük faydayı elde etmek için sürekli olarak yenilenmesi ve en uygun şekilde kullanılması gereken bir araçtır.

Bu kapsamda size en uygun CRM Programını kullanmak ve satış performansınızı en iyi şekilde arttırmak için bizimle temasa geçmeniz yeterli