CRM NEDİR ? ( MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ )

blank
MYSOFT CRM HAKKINDA

MYSOFT, 2015 yılında ilk kodlarının yazılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde firmaların CRM ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapı üzerine kurulmuş ve mevcut gelişimi ile birlikte süreçlerin otomasyonunu sağlayan bir sisteme dönüşmüştür. CRM Programının Dinamik yapısı ile müşterilerin iş yönetim ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilen, özelleştirilebilir bir sistem üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapı sayesinde birçok müşterinin iş süreçlerine kalıcı çözümler sağlanmış ve iş süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Günümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile CRM felsefesini birleştirdiğimiz Mysoft CRM Programı, toplanan ve oluşturulan müşteri verileri ile en temelde, yeni müşterilerin kazanımını, bu müşterilerin etkin yönetimini, sadık müşteri oluşturulmasını ve sonucunda tüm sürecin raporlamasını sağlayan ve gelişmiş entegrasyon yapıları ile süreçlerin tek bir platform üzerinden izlenilmesine aracılık eden bütünleştirici stratejik bir iş süreç yazılımıdır. 

İngilizce crm açılımı Customer Relationship Management cümlesinin baş harflerinden oluşmuştur. Türkçe karşılığı Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak tanımlanmıştır. Müşteri İlişkileri Yönetimi kurum ile müşteri arasında kurulan ilişkinin başladığı andan itibaren satış öncesi ve sonrası tüm aşamaları kapsayan bir süreçler bütünüdür.

CRM Programlarının özellikle iş çevrelerinde bir gereklilik olmasının temel nedenlerinden biri, hızla küreselleşen dünyanın hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte yükselen rekabet ortamının artmasıdır. Küreselleşme ile birlikte diğer ülkelerden gelen rakipler bol çeşitli ürünler sunarak rakip olmaya başlamış ve pazar hakimiyetini arttırmıştır. Buna karşı firmaların iki önemli mücadele aracı ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri kurumsal süreçlerde CRM Programlarını doğru ve başarılı bir şekilde uygulamak diğeri ise teknolojiyi kullanarak, müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, verilerini kayıt altına almak, müşteriye anında cevap verebilmek, aynı zamanda üretim ve hizmet maliyetlerini düşürmektir.

Araştırmalar yeni müşteri kazanım maliyetlerinin, müşteriyi elde tutma maliyetinden 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan araştırmalarda mevcut cironun büyük bir çoğunluğunun mevcut ve sadık müşteriler tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle CRM olgusu içerisinde mevcut müşteri yönetim maliyetleri çok daha düşüktür. Var olan müşteri ile ilişkiyi devam ettirmenin ve sadık müşteriler kazanımının önemini bu veriler ortaya koymaktadır.

Firmalar için Müşteri İlişkileri Yönetimi neden önemlidir?
  • Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması
  • Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması
  • Varolan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek duyulması
  • Bire-bir pazarlamanın önem kazanmasıyla beraber her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre davranma stratejilerinin gerekliliği
  • Yoğun rekabet ortamı
  • İletişim teknolojileri ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler
  • (Duran 2001:3)