CRM ORGANİZASYONLARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılın, yaşadığımız Pandemi ve birçok farklı gelişme ile yazılım alanında özellikle CRM konusunda firmaların ihtiyacını arttıran ve büyüme hızını 3-4 sene önceye çeken bir yıl oldu. CRM Yazılımları, giderek büyüyen seyri ile yazılım pazarında şu an dünya çapında en büyük Pazar payına sahip; bu kapsamda 2025 yılında CRM pazarının toplam 86 Milyar Dolar’ a ulaşacağı öngörülüyor. 

CRM Pazarının büyümesinde en büyük etkenlerden biri ulaşılabilirlik. Artık firmalar müşteri bilgilerine anlık olarak ulaşmak istiyorlar; mobil cihazlar ve bulut sistemler burada bilgiye ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor.

2020 de özellikle mobil kullanımın CRM de oldukça arttığını görmekteyiz. Peki genel olarak CRM dünyasında 2020 yılında neler oldu:

Mobil Kullanımda Artış:

Mobil kullanım CRM’e olan ilgiyi arttırmakla beraber kullanıcıların da CRM’e adaptasyonunu hızlandırdı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki mobil CRM kullanan ekiplerin performansını %50 oranında arttırmış durumda. (Kaynak: go.forrester.com) Sadece bunla kalmıyor aynı zamanda mobil crm kullanan firmaların satış kotalarını gerçekleştirmede ciddi başarı sağladığını görmekteyiz.

blank

Farklı CRM Platformlarından Kullanım:

2020 yılında Mobil CRM Pazarı %11 artarak dünya çapında 15 Milyar Dolar’a yükseldi. Buna rağmen mobilden kullanım Laptop ya da Desktop kullanımının hala altında seyrediyor. Mobil cihazların artması gösteriyor ki kullanıcıların %81 i çoklu platformlardan CRM Programlarına erişim sağlamış.

blank

Bulut Tabanlı CRM Kullanımında Artış:

Farklı platformlardan giriş ihtiyacı arttıkça bulut üzerinden verilen CRM hizmetlerinin de kullanımında artış yakalandı.

2008 yılında CRM uygulamalarının sadece %12 si Bulut tabanlıyken 2020 yılında bu oran %87’ye yükseldi.

blank

SAAS (Software as a service) olarak firmaların kendi serverlarına kurulu CRM kullanımları şu an 42 Milyar Dolar ile toplam kullanımın %75 ini oluşturuyor ama bu oran giderek düşüyor.

2021 ve Sonrasında Pazarda Bizi ne Bekliyor?

CRM Yazılımları toplam yazılım pazarındaki payı giderek artacak. Şu an CRM Yazılımları en hızlı büyüyen yazılım ürünleri. 2025 deki toplam Pazar büyüklüğünün 85 Milyar Dolar’a yükseleceği tahmin ediliyor. Bu artıştaki öngörü büyük oranda firmaların yazılıma bağlı artıştaki orana da bağlı.

Firmaların %60 ‘ı 2020 yılında yazılıma yaptıkları harcamaları arttırmış durumda. Bu artışın 2021 de de aynı şekilde olacağı bekleniyor. Toplam yazılım harcamalarında 2020 yılında %38 olan CRM yatırım oranı 2021 yılında %44 e çıkacak.

Peki firmaları yazılım bütçe paylarının büyük bir oranını oluşturan CRM kullanmaktaki amaçları nedir?

blank

Genelde müşterilerle yüz yüze temasta olan kanallarda CRM kullanım oranı daha fazla artma eğilimindeler. Müşteri yönetimi ve help desk kullanımında firmaların %47 si yatırımlarını arttırmayı planlıyor.

Kişiselleştirilmiş Pazarlama

Yatırımların artışı sadece müşteri ya da şikayet yönetiminde değil bununla beraber direk pazarlama kanallarına yapılacak yatırımlar da artışta.

2021 yılında dijital pazarlamada en çok maliyet harcanan kanal e-mail pazarlama olacağı ön görülüyor. Bu kapsamda sadece Amerika’da 350 Milyon Dolar e-mail pazarlamaya harcanacak ki e-mail pazarlamada her harcanan 1 Dolar için Yatırımın Geri Dönüş miktarı 51 Dolar.

Firmaların 2021 yılında yatırım yapmayı planladığı pazarlama kanallarının dağılımı şu şekilde:

blank

CRM yazılımlarının pazarlama panelleri ile etkin bir e-posta pazarlama ve sosyal medya yönetimi yapılabilmekte, bu kanalları için CRM ’e ayrılacak yazılım bütçesindeki artışlar 2021 yılında da devam edecek.

2021 Yılı Müşteri Yılı Olacak (Yine, Yeniden)

Tüm bu istatistikler ve sonuçlar gösteriyor ki 2021 de yine ön planda müşteri var. Müşterilerin satın alma kararı vermeden %60 nın mobil cihazlar, lap-toplar ve masaüstü üzerinden iki ve üstü arama motorunda arama yaptığı bir dönemde yaşıyoruz.

Çoklu kanallardan çoklu cihazlarla müşteriye ulaşmak için öncelikle firmaların ihtiyacı olan veriyi kontrol etme ve yönetme, bu da temasta olduğunuz her müşterinin 360 derece tüm etkileşimleri takip etmekle mümkün olmakta.

(Mysoft CRM 360 derece müşteri ekranları ile ilgili bilgi almak için tıklayın.)

SONUÇ:

  • Geçtiğimiz yıl firmaların CRM kullanımında %18 lik bir artış oldu.
  • Amerika’da şu an 11 ve üstü çalışanı olan firmaların %91 i CRM kullanıyor. 10 ve altı çalışan olan firmalarda bu oran %50
  • CRM kullanan firmaların uygulama kullanıcılarının %74 ü CRM kullanımının dataya erişimde en iyi yöntem olduğunu belirtiyor.

Bu Kapsamda Siz Ne Yapmalısınız?

Eğer geçmediyseniz şirket olarak bir CRM Yazılımı kullanmaya başlamanın tam zamanı. Özellikle farklı platformlarda kullanılabilirliği ve entegrasyon gücü alacağınız CRM ’in en önemli noktalarından bazıları.

Doğru CRM i kullanmak amacıyla daha detaylı bilgi almak için bize ulaşmanız yeterli.